اساتید آموزشگاه

مدرس اواز پاپ

تدریس دف در آموزشگاه های فارابی,رودکی,نوا,گلبانگ و آموزشگاه کاووش اندیش بهشت 

عضو هیئت ژوری آموزش و پرورش ناحیه 4 به مدت 2 سال

تدریس آواز پاپ در آموزشگاه گلبانگ از سال 98 تا حال حاظر

رتبه دوم آهنگ سازی جشنواره جوان اصفهان

اجرا در شهرهای آمستردام-روتردام-اتریخت-با گروه صفا

 

 ثبت نام در کلاس ارغوان دانشور (آواز پاپ)

 

 ثبت نام در کلاس ارغوان دانشور (دف)