اساتید آموزشگاه

مدرس آواز پاپ کلاسیک  ، سلفژ

سابقه آشنای با موسيقی از سن 9 سالگي با ساز پيانو
فراگیری ساز پيانو نزد استاد پاركف بابوميان
فراگیری تئوری موسيقی و پيانوی تخصصی نزد دكتر آربی بابوميان
سابقه 5 سال تدريس بصورت خصوصی فراگیری وكال تخصصی نزد دكتر آربي بابوميان
تدريس در آموزشگاه آرپا از سال 1389
عضویت در گروه کر آرپا (اصفهان - 1382)
اجرای کنسرت به همراهی اركستر سمفونيك آرپا به رهبری دكتر بابوميان ( هلال احمر 1381)
اجرای کنسرت به همراهی اركستر سمفونيك آرپا - دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان (1382-83)
اجرای کنسرت پاپ به همراهي اركستر آرپا (1386 الي 1390)
اجرای کنسرت پاپ به رهبري سيامك عمرانی (1390) دريافت لوح تقدير بعنوان سوليست اركستر سمفونيك آرپا (1381-82)

ثبت نام در کلاس آواز پاپ فرید فرخ پور