اساتید آموزشگاه

ملینه هایراپطیان مدرس فلوت در آموزشگاه موسیقی آرپامدرس فلوت

آشنایی با موسیقی از سال 1370
فراگیری ساز پیانو از سال 1373 نزد دكتر بابومیان
عضویت در گروه كُر باشگاه آرارات و اجرای كنسرتهای متعدد
تدریس اُرف در پیش دبستانی آرمن (1378)
فراگیری ساز فلوت نزد استاد گئورگی آوانسیان (استاد مدرسه موسیقی سایات نوا - ایروان 1380)
شركت در كلاسهای خصوصی استاد مجید سینكی ( نوازنده اركستر سمفونیك تهران)
کنسرت اركستر سمفونیك آرپا ( دانشگاه صنعتی - 1382)
فراگیری تخصصی فلوت نزد استاد نونینیان (ایروان - 1384)
ورود به كنسرواتوار دولتی ایروان (1384)
فراگیری دروس تئوری موسیقی ، سلفژ ، هارمونی و دروس آكادمیك نزد اساتید كنسرواتوار ایروان
اجرای كنسرت های متعدد بصورت تكنواز و دوئت شركت در جشنواره «عدالت و امید» ( تهران- 1388 )حضور در جشنواره موسیقی فجر با گروه کُر آرپا و کسب مقام دوم در ایران(تهران - 1389)تدریس بصورت خصوصی و آموزشگاهی ( از سال 1382)

 

 

 

ثبت نام در کلاس ملینه هایراپطیان (فلوت کلیدی)