اساتید آموزشگاه

 مربی و نوازنده سنتور

تدریس سنتور از سال ۱۳۹۰ تاکنون

دارای مدرک مربی گری از سازمان فنی و حرفه ای کشور

دارای مدرک استاندارد نوازندگی و موزیک دایرکتری از هاروارد

دریافت ۱۴ دیپلم بین المللی موسیقی محلی و فولک از کشورهای اتحادیه اروپا و روسیه

سرپرست گروه فولکلور ارغوانهسولیست و عضو ارکستر صلح کشور آلمان

-نوازنده و سنتور مایستر ارکستر مضرابی اصفهان در سالهای ۸۷تا ۹۳

-سرپرست ارکستر وصال در. سالهای ۹۱تا۹۴

-نوازندگی سنتور در ارکستر شهنواز ۹۸

-همکاری با گروه های مختلف هنری برای کنسرت، مانند آسمانه، ارغنون، سپاهان، سل بند، فرآوا، دگرسو،...

 

 

 

 

 ثبت نام در کلاس مصطفی احمدی (سنتور)