اساتید آموزشگاه

مدرس تار,سه تار,دف,تنبک

کامران عشقی فرزند حسین ، متولد ۱۳۵۷، شهراصفهان .

نوازنده و مدرس سازهای ایرانی ، تمبک ، دف ،تار ،سه تار ، بربط ، موسیقی را از سن ۹ سالگی با یادگیری ساز تمبک آغاز کرد

تحصیلات وی در زمینه مهندسی صنایع میباشد آموزگاران وی در زمینه یادگیری ساز ، علی و حسین عشقی، رسول شفاهی ، بهمن رجبی ،مجتبی شجاعی، استادکیوان ساکت  و زنده یادانجلیل شهناز و فرهنگ شریف  و دکتر ساسان سپنتا بوده اند .

.از دیگر آموزگاران وی  در زمینه آهنگسازی وموسیقی پاپ ، میتوان از دکتر آربی بابومیان و زنده یاد ناصر چشم آذر نام برد

از آثار وی میتوان به سه آلبوم به نامهای عالم عشق ، بهترین سرآغاز و شهرپرشگون  و تعدادی ویدیو کلیپ اشاره کرد

 

 

 

 

ثبت نام در کلاس کامران عشقی (تار، سه تار، دف، تنبک)