اساتید آموزشگاه

مدرس ویلن

-بابک فرهمند شروع موسیقی را از سال 1379 در هنرستان موسیقی اصفهان آغاز کرد و ساز ویلن را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب نمود

-مبانی نوازندگی را نزد آقای هویک باغومیان در هنرستان فرا گرفت

-آخرین سال تحصیل در هنرستان علاوه بر فراگیری دروس هنرستان موسیقی با آقای همایون رحیمیان نوازنده و آهنگساز ارکستر صدا و سیمای تهران آشنا شد

ودر کلاس ویلن آقای رحیمیان شرکت کرده و فراگیری ویلن را نزد ایشان ادامه داد.

-فراگیری دروس سلفژ,هارمونی,تئوری,کنترپوان فرم و ارکستراسیون را بعد از هنرستان نزد آقای امیر اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران ادامه داد

و با راهنمایی و کمک ایشان توانست در کلاس ویلن آقای ابراهیم لطفی استاد ویلن دانشگاه هنر شرکت کند.

- پس از مدتی فراگیری موسیقی نزد آقایان امیر اسلامی و ابراهیم لطفی به عنوان مدرس ساز ویلن هنرستان موسیقی اصفهان به آموزش ویلن پرداخت.

-وی به عنوان مدرس دروس سلفژ,ارکستر و فرم فعالیت خود را ادامه داد.

-در این زمان به عنوان نوازنده ویلن با ارکستر فارابی تهران همکاری کرد.

-بعد از چند سال تدریس در هنرستان موسیقی مشاوره موسیقی هنرستان هنرهای زیبا و مدرسه موسیقی را به عهده گرفت.

-در طول فعالیت ها همراه با ارکستر های مختلف در اصفهان اجرای برنامه داشته.

-هم اکنون به عنوان مدرس ساز ویلن با مدرسه موسیقی اصفهان و آموزشگاه های آزاد همکاری مینماید.

 

 

 

 

ثبت نام در کلاس بابک فرهمند (ویلن)