اساتید آموزشگاه

 مدرس ویلن

 متولد 69.2.17

شروع موسیقی با ساز ویلن از سال  1381 نزد استاد احمدرضا قربانی و مرتضی شفیعی.و در سال 86 نزد اساتید محترم همچون استاد همایون رحیمیان ,استاد مازیار ظهیر الدینی و استاد پانیذ فریوسفی 

افتخارات همکاری با ارکستر های متعدد بعنوان نوازنده و تکنواز از جمله ارکستر ملی اصفهان ..

افتخار نوازندگی در چندین آلبوم و تک ترک

افتخار تدریس در آموزشگاه های بزرگ آرپا و سپاهان سینا در اصفهان و همچنین آکادمی تخصصی ویولن  غفاری به سرپرستی امین غفاری در تهران

 

 

 

 ثبت نام در کلاس محمد جمالی (ویلن)