اساتید آموزشگاه

مدرس ویلن

، نیما طبیانی فرد متولد 1370 در ویرجینیای آمریکا اولین دوره های آشنائی اولیه با موسیقی را در مدارس کودکان Reston ویرجینیا آموخت . پس از تغییر مکان و پشت سر گذاشتنِ دوران ابتدائی در هنرستان موسیقی اصفهان  دوره های راهنمائی و دبیرستانی را با اخذ دیپلم موسیقی گذرانده و  پس از خدمت سربازی به کنسرواتوآر موسیقی تهران رفته و در سال 1398 دوره چهار ساله آنجا را به پایان رسانید. نگارنده در حالی که بطور خصوصی ویولن کلاسیک تدریس میکند ضمنا در کارگاه خانواده طبیانی سازندۀ  ویولن دست ساز نیز میباشد.

 

 

ثبت نام در کلاس نیما طبیان (ویلن)