اساتید آموزشگاه

 

مدرس پیانو دارای مدرک کارشناسی در رشته نوازندگی موسیقی جهانی(ساز تخصصی پیانو).

وی از سن ۷ سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد.وی در سال 1386 وارد هنرستان هنرهای زیبای اصفهان شد و در سال 1391 موفق به ورود به دانشگاه هنر تهران در رشته نوازندگی موسیقی جهانی شد او در سال 1396 موفق به کسب درجه کارشناسی نوازندگی موسیقی جهانی تحت نظر سرکار خانم آشوقیان شد.سیما آقایی در کارنامه خود اجراهای متعدد پیانو را دارد و سابقه تدریس در هنرستان هنرهای زیبا و سوره در آموزشگاه های برتر اصفهان را دارد