اساتید آموزشگاه

مدرس پیانو

متولد 1372,شروع یادگیری پیانو از سن 14 سالگی نزد اساتید همچون مهدی نصوحی و معین طاهری 

و از سال 94 فراگیری تخصصی پیانو را نزد دکتر بابومیان فرا گرفت.

-فارق التحصیل موسیقی از دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان در مقطع کارشناسی

-تدریس در هنرستان هنر های زیبا پسران اصفهان.

-تدریس در هنرستان هنرهای زیبا شهرضا.

-تدریس در آموزشگاه آرپا و سپاهان سینا اصفهان.

-تدریس در موئسسه نی داوود و آموزشگاه آوای معاصر زرین شهر.

 

 

 ثبت نام در کلاس شایان شفیعیان (پیانو)