اساتید آموزشگاه

مدرس پیانو استاد فرحناز نکوئیمدرس پیانو

سابقه آشنایی با موسیقی از سال 1367
فراگیری تئوری موسیقی نزد آقای گوهری ، تاریخ موسیقی نزد آقای دكتر محمودی
فراگیری ساز پیانو نزد آقای روبن (1373) ، نغمه گوهری و خانم نفیسی
فراگیری مربیگری ارف نزد آقای گوهری
3 سال سابقه تدریس در آموزشگاه موسیقی فارابی بعنوان مدرس پیانو و ارف كودكان
فراگیری هارمونی نزد آقای هنرمند و هارمونی تكمیلی نزد دکتر آربی بابومیان (1385)
فراگیری تخصصی پیانو و روش تدریس برنامه LCM نزد دکتر آربی بابومیان
شركت در رسیتال های آموزشگاهی پیانو (1387 و 1388)
تسلط به ساز هارمونیكا (سازدهنی) و تدریس ارف
دریافت لوح تقدیر از آموزشگاه آرپا بدلیل تربیت هنرجویان برترشركت فعال در اولین مسابقه پیانو نوازی هنرجویان آموزشگاه آرپا (1390)

 

 

ثبت نام در کلاس فرهناز نکوئی (پیانو)