اساتید آموزشگاه

 

 مدرس پیانو
فراگیری پیانو نزد دکتر آربی بابومیان ۷ سال 
فراگیری ویولن از ۱۰ سالگی نزد آقای باغومیان ۷ سال 
فراگیری مربیگری ارف نزد آقای ملکی 
سابقه تدریس خصوصی پیانو 
دانشجو رشته موسیقی مقطع کارشناسی 

 

 

 

ثبت نام در کلاس مرجان قانعیان(پیانو)