اساتید آموزشگاه

مدرس پیانو

-شروع موسیقی نزد آ قای سهیل احمدیفر

-گذراندن مراحل پیشرفته تر نوازندگی پیانو نزد دکتر بابومیان

-شرکت در رستال های آموزشی ارپا سال های 94,95,96,97,98

-شرکت در مستر کلاس های استاد رافایل میناسکانیان

-گذراندن دوره ی تئوری موسیقی تحت نظر آقای مهدی ترمه باف و  دکتر آربی بابومیان

-گذراندن دوره ی سلفژ و صدا سازی تحت نظر  دکتر آربی بابومیان

-گذراندن دوره ی مربیگری پیانو تحت نظر  دکتر آربی بابومیان

-عضو گروه کر آپا از سال 97

 

 

 

 

 ثبت نام در کلاس نونا کاضمی (پیانو)