اساتید آموزشگاه

مدرس پیانو

-شروع به یادگیری پیانو از 13 سالگی و از سن 15 سالگی با آقای عابدین و پس از آن از سال 90 با اقای دکتر بابومیان

-گذراندن دوره های نخبگان و مربیگری پیانو آموزشگاه آرپا (1393)

-کسب مقام برترین اجرای ریستال های آموزشی آرپا (1393)

-اجرا با ارکستر آرپا در کنسرت های شب پیانو و اجرای هنرجویان

-اجرا با کرال و ارکستر آرپا در کنسرت های قصه های اپرا

-گذراندن مستر کلاس هایی نزد خانم آنا آدامیک (در کشور اتریش),خانم دولیدزه,آقای میناسکانیان و خانم اوبینسکی

-اجرای ریستال انفرادی در هنرسرای خورشید (1395)

-تدریس از سال 95 در آموزشگاه های آرپا و آراد اجرا در ریستال های متعدد

 

 

 

 

 ثبت نام در کلاس نیما خطیبی (پیانو)