اساتید آموزشگاه

مدرس موسیقی كودك «اُرف» و پیانو

آشنایی با موسیقی از سال 1375
شركت در كلاسهای پیانوی آقایان گوهری ,صوابی و الكساندریان (1380)
فراگیری تخصصی پیانو نزد دكتر بابومیان
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان
فراگیری هارمونی ، سلفژ و دروس آكادمیك نزد آقایان دكتر سپنتا ، عیان بد ، هنرمند
 شركت در كلاسهای ساكسفون نزد آقایان نقی آبادی ، لئو جانی ,آسپت سیمونیان و پور معین

آموزش پیانو از سال (1382) تدریس در كانون پرورش فكری كودكان و  نوجوانان ,خانه کودک, آموزشگاه روح افزا ,آموزشگاه سپاهان سینا و اموزشگاه آرپا
گذراندن دوره مربی گری اُرف نزد آقای ملكی و تدریس موسیقی كودك از سال 1384
اجرای کنسرت های هنرجویان دوره اُرف اجرای رسیتال های آموزشی در آموزشگاه های  روح افزا, سپاهان سینا و آرپا

 

 

ثیت نام در کلاس پگاه صناعی ها (پیانو)

 

  ثبت نم در کلاس پگاه صناعی ها (ارف (نیمه خصوصی)

 

ثبت نام در کلاس پگاه صناعی ها خصوصی(ارف) 

 

ثبت نام در کلاس پگاه صناعی ها (تئوری موسیقی)