اساتید آموزشگاه

مدرس گیتار پاپ و گیتار باس


شروع فعالیت موسیقی از سال 1379
فراگیری ساز پیانو نزد استاد پاركف بابومیان
فراگیری ساز گیتار نزد استاد سارو قاراخانیان
بهره گیری از اساتیدی چون ورژ ملیكیان و هامیك آلكساندریان در زمینه وكال ، تئوری موسیقی و سلفژ
تسلط به سازهای گیتار الكتریك ، كیبورد ، هارمونیكا و درامز
همكاری با گروه كر كلیسای وانك
اجرای كنسرت های متعدد با اركستر آرپا بعنوان نوازنده گیتار باس (از سال 1376)
تدریس گیتار پاپ در آموزشگاهای استان اصفهان ( زریاب ، نغمه گشایش ، آرپا )

 

ثبت نام در کلاس رافی خدابخشیان (گیتار پاپ)