اساتید آموزشگاه

مدرس گيتار كلاسيك

آشنايي با موسيقي و شروع نوازندگي از سال 1379
فراگیری گيتار كلاسيك نزد داريوش بيت سركيس ، خسرو بيت سركيس
فراگیری تخصصی گيتار كلاسيك نزد افشين ترابي
اجراي كنسرت بعنوان نوازنده گيتار كلاسيك (1384-85 زرياب)
برگزاري چندين رسيتال آموزشگاهي (1386-88)
شركت در اولين جشنواره گيتار نوازي ايران (1383)
کسب مقام سوم كشوري در گروه نوازي گيتار كلاسيك - اولين جشنواره گيتار نوازي ايران (1383)
آشنايي با سازهاي هارمونيكا و ويلن همكاري با استاد افشين ترابي و برگزاري مستر كلاس در آموزشگاه موسيقي آرپا
تدريس در آموزشگاه آرپا از تيرماه 1390

 

 

ثبت نام در کلاس رضا محمد علی پور (گیتار کلاسیک)