اساتید آموزشگاه

مدرس گیتار الکتریک

-شروع فعالیت موسیقی از سن 7 سالگی با ساز گیتار کلاسیک نزد استاد مصطفی فریدپور.

-گزراندن دوره مستر کلاس های تئوری موسیقی نزد استاد فریدپور.

-ادامه فراگیری تئوری موسیقی نزد استاد یداللهی.

-شروع گیتار باس از سال 1392 و فراگیری آن به صورت حرفه ای در تهران نزد استاد آرش عیوضی.

-سابقه نوازندگی در بند های مختلف و برگزاری اجرا های متعدد در تهران و اصفهان.

-سابقه نوازندگی در رسیتال های موسیقی.

 

  ثبت نام در کلاس محمد رضا حسینی (گیتار الکتریک)