اساتید آموزشگاه

مدرس گيتار پاپ


فراگیری مربي گری ارف در سال 1384 نزد آقای خليل ملكی
كمك مربی ارف بمدت 2 سال فراگیری سلفژ و وكال نزد آقايان ورژ ملكيان . هاميك آلكساندريان
فراگیری تئوري موسيقی نزد هاميك آلكساندريان
فراگیری ساز هارمونيكا نزد آقاي مازيار يزدانی
عضویت و همكاری با گروه کر كليساي وانك (1382)
کنسرت گروه آتش در شاهين شهر (1380)
تدريس در هنرستان موسيقی پسرانه
همكاری با گروههای موسيقی بعنوان نوازنده گيتار اكوستيك
اجرای رسيتال های آموزشی
برگزاری چندين كنسرت آموزشی در آموزشگاه زرياب
اجرای برنامه موسيقی بمناسبت 24 آوريل (1390)

 

 

ثبت نام در کلاس ژانت یسایی (گیتار پاپ)